Ochrana osobných údajov

 

Správa osobných údajov

 

Správcou Vaších osobných údajov je živnostník František Cseri RUSTIC-FANTASY, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Veľký Krtíš pod číslom 660-9586, IČO 37824457, so sídlom 99109 Koláre 154, Slovenská Republika.

 

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame

 

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. V prípade objednania si tovaru či služby, potrebujeme Vaše údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (jedná sa predovšetkým o Vaše meno, priezvisko, doručovaciu adresu a pre účely predaja tovaru či služieb o vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku).

 

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje, ktoré nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu spleneniu uzavretej zmluVy (napr. Váše telefónne číslo pre zaslanie informácie o doručení tovaru a pod.). Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

 

Následne potom, ako Vám bude tovar doručený, Vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

 

Pokiaľ sa obrátite na našu firmu telefonicky alebo mailom, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

 

 

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od Vás

 

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluVy a môžeme ich kombinovať.

 

V prípade, že Vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budete o tom vopred informovaní vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež, ak niekto predá Vaše osobné údaje nám, musí Vás o tom rovnako vopred informovať.

 

 

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

 

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Ak napr. vo svojom užívateľskom profile uvediete poverené osoby, ktoré sú za Vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.

 

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

 

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však anonymizované, a preto nie je možné ich priradiť konkrétnemu užívateľovi/konkrétnej osobe.

 

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

 

 

Cookies

 

Cookiesspracovávame automaticky.

 

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

 

K tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), môžeme používať technické cookies.

 

Pre prihlasovaniea nastavenie preferencií (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa Vám náš internetový obchod zobrazí), môžeme použiť funkčné cookies.

 

Môžeme použiť analytické cookies, ktoré na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú.

 

 

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

 

Ak prehliadate naše webové stránky na telefóne, tablete alebo podobnom zariadení, tak ich pre tieto prístroje môžeme optimalizovať. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

 

 

Vaše osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov:

 

Nákup tovarov a služieb – v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

 

Užívateľský účet – vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupnia funkcie (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahšie informovať o doručení Vašej objednávky). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.

 

Starostlivosť o zákazníkov – ak sa na nás obrátite s dotazom alebo problémom, musíme k jeho zodpovedaniu, resp. vyriešeniu spracovávať Vašeosobné údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

 

Marketingová činnosť – e-mailové obchodné oznámenia Vámmôžeme zasielať na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár.

 

 

Osobné údaje spracovávame na nasledovných právnych podkladoch

 

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, súVaše osobné údaje spracovávané na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme Vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

 

Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak Vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že si (a) upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo (b) využije tento kontaktný formulár.

 

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím subjektom v nasledovných prípadoch:

 

Doručenie tovaru – Vaše osobné údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

 

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner – ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať Vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by Vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania/doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

 

Platobné karty – naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o Vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte zmazať.

 

Štátne orgány – v prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame

 

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

 

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

 

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia Vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár.

 

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluVy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

 

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

 

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

 

 

Oprava

 

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Z dôvodu urýchlenia opraVy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

 

 

Prístup (portabilita)

 

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailového formulára.

 

 

Výmaz

 

Môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

 

Upozorňujeme, že hlavné informácie o Vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

 

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov

Osobné údaje sú spracované nezákonne

Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

 

 

Vznesenie námietky

 

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou tohto kontaktného formulára.

 

 

Obmedzenie spracovania

 

Ak (a) popierate presnosť Vašich osobných údajov, (b) Vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

 

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len s Vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

 

 

Podanie sťažnosti

 

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne,môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.intarzi.com.