Bezpečná platba a prehliadanie

Pretože sa zaoberáme osobnými údajmi zákazníkov v priebehu registrácie a zápisu, stránky nášho webshopu sú nahrádzané certifikátom zabezpečenia pre overenie webových stránok. SSL Secure Socket Layer, je štandardná bezpečnostná technológiá, ktorá vytvára šifrované spojenie medzi našim serverom a vo vašom prehliadači.
Protokol SSL šifruje dátový tok, ochraňujúc tým  zákazníka a samozrejme aj nás.
O tomto nás informuje ikona zámku SSL lakat, a https:// prefix.

Ako pomáha používanie SSL k ochrane vašich osobných údajov.

SSL šifruje spojenie medzi počítačom a internetovým obchodom, a tým bráni ostatným (napríklad v internetovým kaviarňam, poskytovateľom internetových služieb, alebo dokonca Wi-Fi hotspotom) aby videli vaše registračné informácie, prihlasovacie údaje alebo údaje súvisiace s nákupmi.

V krátkosti o SSL 

SSL je skratka pre schválenú šifrovaciu metódu nazývanú Secure Sockets Layer. Estor má 128-bit šifrovací kľúč k ochrane komunikačného kanálu. GeoTrust umožňuje používať 128-bitové kľúče, ktoré poskytujú šifrovanie pomocou metódy SSL. 

V súčasnej dobe sa táto metóda používa v 90% svetového elektronického obchodovania. Prehliadač, ktorý  používa zákazník,  pomocou SSL šifruje dáta užívateľa,  čo znamená, že tieto údaje dostane náš obchod v šifrovanej podobe, a preto nemôžu byť rozlúštiteľné pre nepovolané osoby.